OBJECTIUS:

Dimensionar i desenvolupar el concepte de compromís personal i amb la resta com a premissa per millorar la nostre comunicació, tot millorant l’eficàcia del missatge a transmetre.

 

TEMARI:

  • Definició dels objectius de la sessió i normes de treball.
  • Presentació del concepte compromís i definició del mateix.
  • Desenvolupament dels elements tranversals al comprimís quan l’apliquem: millora de la comunicació i representativitat.
  • Treball amb diferents tipus de compromís i el perquè de la seva necessitat en el nostre dia a dia.
  • El compromís personal, familiar i amb equips de treball.
  • Tècniques per treballar el compromís en l’àmbit intrapersonal  i interpersonal.

 

 

 

telefono93 290 67 67

movil600 64 08 20

info@consultoriakoymark.com

Dr. Reig, 32
08840 - Viladecans (Barcelona