OBJECTIUS:

Treballar amb el concepte d’assertivitat com a premissa per poder comunicar millor i transmetre d’una forma més eficient i eficaç.

 

TEMARI:

  • Definició dels objectius de la sessió i normes de treball.
  • Definició del concepte d’assertivitat  i els elements transversals que apareixen quan aquesta s’aplica (millor comunicació, compromís, lideratge, etc.)
  • Per què és necessària l’assertivitat?:
    • L’assertivitat amb la família.
    • L’assertivitat en els equips de treball.
    • Saber donar i rebre feedback.
  • Tècniques per treballar l’assertivitat en l’àmbit intrapersonal  i interpersonal. 

 

 

telefono93 290 67 67

movil600 64 08 20

info@consultoriakoymark.com

Dr. Reig, 32
08840 - Viladecans (Barcelona