OBJECTIUS:

Donar eines que facilitin el càlcul dels marges i la fixació de preus, provinent de marges percentuals que desitgem obtenir, ja que malauradament és un error que en molts casos comporta el fet que "a més venda més pèrdua".

Tanmateix analitzarem la influència del marge en el punt d'equilibri o viabilitat de la empresa.

 

TEMARI:

 • Què és el marge i perquè serveix
 • De quines formes calculem el marge
 • Marge en unitat monetària o en percentatge
 • Càlcul del marge quan tenim preu de cost i preu de venda
 • Fixació del preu de venda partint d'un cost i un marge percentual a guanyar
 • Errors més habituals en calcular marges i que poden implicar
 • Com pot afectar l'iva en el càlcul del marge
 • Com pot afectar el recàrrec de equivalència en el càlcul del marge, si existeix
 • Els descomptes i les seves afectacions en el nou marge
 • Plantilles per calcular marges i descomptes d'una forma ràpida, eficaç i fiable
 • La importància del marge en el Punt d'equilibri de l'empresa

telefono93 290 67 67

movil600 64 08 20

info@consultoriakoymark.com

Dr. Reig, 32
08840 - Viladecans (Barcelona