OBJECTIUS:

Dotar d'eines als empresaris per treballar una component variable del salari, en funció de resultats, que resulti realment avantatjosa per la seva empresa alhora que motivadora pels seus treballadors.

Analitzarem diferents sistemes per trobar els més eficaços i veurem que la component variable del salari, només destinada tradicionalment als comercials, és aplicable a tot el personal de  l'empresa.

 

TEMARI:

 • Factors que motiven i altres que desmotiven.
 • Salari totalment fix o salari amb una component variable.
 • La component variable del salari i el seu caràcter motivador.
 • Fer que el salari variable sigui beneficiós per empleats i empresa.
 • Alineació del salari variable amb els objectius de l'empresa.
 • Diferents paràmetres a considerar en els objectius a assolir.
 • Definició de variable anual i durada dels períodes intermedis.
 • Factors que determinen períodes intermedis més llargs o més curts.
 • Salari variable amb sostre o sense sostre.
 • Què succeeix quan un venedor guanya més que el gerent.
 • El salari variable és aplicable a tots els departaments de l'empresa.

telefono93 290 67 67

movil600 64 08 20

info@consultoriakoymark.com

Dr. Reig, 32
08840 - Viladecans (Barcelona