OBJECTIUS:

Veure com hem de crear un Canal de Distribució o desenvolupar un ja existent, de forma que ens permeti créixer mitjançant l’expansió de la nostra marca i les xifres de facturació. El canal de distribució ens permetrà obtenir resultats, a un cost força més reduït que si ho treballem de forma directa amb la nostra pròpia estructura.

 

TEMARI:

 • Què és i perquè serveix un canal de distribució.

 • Quan ens podem plantejar crear un canal de distribució per al nostre projecte.

 • El Pla de Negoci del canal de distribució.

 • El contracte de distribució.

 • Captació de distribuïdors.

 • Alineació d’objectius amb els distribuïdors.

 • Requisits que han de complir els aspirants a distribuïdors: qui pot ser i qui no.

 • Compromisos dels distribuïdors en vers nosaltres: sense compromís no hi ha distribuïdor.

 • Expansió geogràfica de forma progressiva i coherent.

 • Exclusivitats geogràfiques: quan i com.

 • Seguiment, supervisió i fidelització.

 • Consolidació del canal i els seus membres.

telefono93 290 67 67

movil600 64 08 20

info@consultoriakoymark.com

Dr. Reig, 32
08840 - Viladecans (Barcelona