OBJECTIUS:

Curs dirigit a tots els membres del departament comercial de l’empresa: Gerència, Direcció, Departament Comercial i altres membres que tinguin relació amb les Vendes.

El curs fa un recorregut per tot el procés de la venda i analitza tots els aspectes que són de vital importància pel bon funcionament de les empreses, ja siguin més grans o més petites.

 
TEMARI:

 • Descobrir la diferència bàsica entre 2 empreses iguals, amb diferent grau d’èxit.

 • Conèixer on és la clau de l’èxit i com es formula.

 • Quins són els aspectes a ressaltar per vendre més.

 • Fer un recorregut per tot el procés de la venda.

 • Fins a quin punt és clau l’organització i com dur-la a terme.

 • Formes de construir ofertes i/o pressupostos.

 • Desenvolupament de tècniques de venda i tractament d’objeccions.

 • Tots els aspectes a treballar per una òptima visita comercial.

 • El valor del Role-play en l’entrenament a la Venda.

 • Què fer un cop tancada la venda.

 • Explotar la venda creuada en la seva màxima expressió.

 • El valor d’assegurar sempre el cobrament de les operacions.

 • La venda No sempre comença quan el client diu “no”.

 • L’estupidesa de la mentida gratuïta i innecessària.

 • La importància del “brainstorming” a tota organització.

 • La importància del 80/20 d’una empresa.

 • Classificacions de clients: com fer-la.

 • El veritable valor dels clientes.

 • El marge en tota la seva magnitud.

 • Motivació mitjançant els objectius.

 • Diferents sistemes d’incentius i comissions.

 • Perquè serveix el DAFO de l’empresa.

 • El Pla estratègic de venda.

 • Aplicant la lògica i el sentit comú.

telefono93 290 67 67

movil600 64 08 20

info@consultoriakoymark.com

Dr. Reig, 32
08840 - Viladecans (Barcelona