OBJECTIUS:

Hi ha moltes empreses, indistintament del seu volum de facturació, que corren autèntics riscos de viabilitat perquè no tenen equilibrada la seva facturació en vers els seus clients. Són aspectes que es poden corregir  treballant en la direcció correcta.

L'objectiu és treballar un factor clau per la viabilitat anomenat  80/20, que la majoria desconeix o no li dóna la importància que realment té. Veurem formes de treballar-lo per evitar riscos innecessaris, tot classificant el valor i característiques dels nostres clients.

 

TEMARI:

  • Orígens del 80/20: Vilfredo Pareto.
  • El 80/20 en el món empresarial.
  • En què radica l'equilibri de les empreses.
  • Perquè es produeix el desequilibri i quines poden ser les seves conseqüències.
  • Com corregir les desviacions del 80/20 per reduir riscos de viabilitat.
  • Dissecció del 80/20 dins de la mateixa empresa: altres paràmetres a treballar.
  • Tipus de clients, les seves característiques i el seu tractament.
  • Rànquing de clients i el seu treball per assolir l'equilibri del 80/20.
  • Resolució de cas pràctic i la seva extrapolació per altres casos.

telefono93 290 67 67

movil600 64 08 20

info@consultoriakoymark.com

Dr. Reig, 32
08840 - Viladecans (Barcelona