Política dels cookies

Les cookies són utilitzades habitualment pels servidors web per diferenciar usuaris i per actuar de diferent forma depenent d'aquests. Les cookies es van inventar per ser utilitzades en una cistella de la compra virtual, que actua com a dispositiu virtual en el qual l'usuari va "col·locant" els elements que desitja adquirir, de manera que els usuaris poden navegar pel lloc on es mostren els objectes a la venda i afegir-los i eliminar-los de la cistella de la compra en qualsevol moment. Les cookies permeten que el contingut de la cistella de la compra depengui de les accions de l'usuari.

A Espanya el seu ús està regulat per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) i en adequació amb la Directiva Europea 2009/136/CE, en el seu article 22.2.

  1. Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (entre ells les cookies) en els equips dels destinataris del servei.
  2. Prèviament, els prestadors de serveis hauran d'haver facilitat informació clara i completa sobre l'ús d'aquests dispositius.
  3. Aquesta informació haurà d'incloure les finalitats del tractament de les dades obtingudes.
  4. Una vegada facilitada aquesta informació, l'usuari haurà de donar el seu consentiment.
  5. Quan sigui tècnicament possible i eficaç, el consentiment del destinatari per acceptar el tractament de dades podrà facilitar-se mitjançant l'ús dels paràmetres adequats del navegador o d'altres aplicacions.
  6. Perquè aquest procediment sigui vàlid, l'usuari haurà de procedir a la configuració d'aquests paràmetres, permetent l'entrada de cookies, al moment de la instal·lació o actualització del navegador mitjançant una acció expressa a aquest efecte.
  7. Aquest nou règim no impedirà el possible emmagatzematge o accés d'índole tècnica a la sola fi d'efectuar la transmissió d'una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques.
  8. Tampoc impedirà, en la mesura que resulti estrictament necessari, el possible emmagatzematge o accés per a la prestació d'un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

Un dels aspectes més debatuts en les modificacions sofertes d'aquesta Directiva és la nova regulació de l'ús de cookies per monitorizar el comportament de l'usuari online amb finalitat comercial. El nou redactat de l'article 22 de la LSSI autoritza la instal·lació de cookies en els terminals dels destinataris només "a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització".

La potestat sancionadora correspon a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, tret que amb l'alteració de la Directiva Europea 2009/136/CE es prengui la decisió de traslladar aquesta competència a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions.

telefono93 290 67 67

movil600 64 08 20

info@consultoriakoymark.com

Dr. Reig, 32
08840 - Viladecans (Barcelona